Från Användarkonferensen 2016

Användarkonferens den 24-26 augusti på Bryggarsalen, Stockholm.

2Presentationer och inledning.

d1Utbildningssystemet i hela Danmark förändras. Det får konsekvenser bland annat för Århus kommun som tidigt i processen certifierar två interna konsulter. Planen är införande i hela förvaltningen Børn og Unge i Århus. Bente Strøier och Birgitte Nørbo delar ambitioner, erfarenheter och uppkomna utmaningar.

4

TorsbyTorsby kommun har två år i rad haft lägst sjukfrånvaro av 290 kommuner. De har arbetat målmedvetet, långsiktigt och med Förändringens fyra rum. HR-strateg Tina Bengtsson och konsult Inger Bergkvist delar erfarenheter och lärdomar, bland annat om hur hela människan kan involveras och vilka effekter det får.

LTIProva LTI! Livstillfredsställelseindex är ett kraftfullt och förhållandevis lättanvänt fördjupningsinstrument i Fyrarummarserien. Ann Racz, Malmö Stad och Lars von Schedvin, Trygghetsrådet Väst är båda erfarna användare. Här introducerade de instrumentet så att alla fick titta närmare på det och pröva det. Givetvis delade de också med sig av sina erfarenheter samt besvarade frågor.

tmagnetVi jobbar aktivt med Fyrarummarens magnettavla!

3

f5

t20Vi delar erfarenheter med hjälp av två Open Space pass. Under torsdagen arbetar vi i olika stationer, där fördjupning sker efter intresse. Denna dag deltog även inbjudna gäster i konferensen.

grupp-arvoden

f4

f5

t5Båda dagarna avslutas med gemensam middag.