Användarforums medlemssida

Medlemssidan är under omarbetning – ny version kommer snart

Hej medlem i Användarforum!

På den här delen av medlemssidan kan du ladda ner övningar, foldrar, modeller och presentationer.

Här kan du också anmäla dig till utbildningar och workshops, läsa artiklar och beställa material.

Fyrarummarens loggor finns också  för nedladdning här. Kom ihåg att materialet som finns på denna sida bara är till för oss som är certifierade! Det är vi som har rätt att använda varumärkena!

MATERIAL ATT LADDA NER

Foldrar och broschyrer
Övningar och hjälpmedel
Modeller
Loggor
Steg för steg guide Introduktion till Fyrarummaren
Steg för steg guide Organisationsbarometern
Steg för steg guide Personlig dialektik
Steg för steg guide Introduktion till Fyrarummaren (english)
Steg för steg guide Organisationsbarometern (english)

POWERPOINTPRESENTATIONER

Om Fyrarummaren (svensk)
About the Four Rooms of Change (english)
Ledarskap
Leadership (english)

ATT DOKUMENTERA FYRARUMMAREN

Enkel dokumentation till Introduktion till Fyrarummaren
Enkel dokumentation till Organisationsbarometern

VIDEOPRESENTATIONER

Se video på hur Fyrarummaren presenteras
Start av Introduktion till Fyrarummaren
”Framkallningen” – från ett utifrån- till ett inifrånperspektiv
Efter rummen och rörelsen – Miniföreläsning
För användare av LTI – Livstillfresställelseindex
Om vetenskapligheten – presentation etapp 1

På engelska
The rooms, the movement and the transitions
The YES-/NO-conflict – the foundation of the Four Rooms of Change

ANMÄL DIG TILL UTBILDNING OCH FÖRDJUPNING

Teambarometern
Livstillfredsställelseindex
PS Matrisen Workshop

FYRARUMMAREN I SKOLAN

Fyrarummaren i skolan
Psykologi i klassrummet, Uppsats i specialpedagogik. U Janssen

Barnens Fyrarummare. Utvärdering av socioemotionell träningsmetod

BESTÄLL MATERIAL

Beställ Fyrarummarmaterial här

PRISLISTA

Aktuell prislista för analysinstrumenten

ARTIKLAR/ARTIKELARKIV

Sök artiklar

ANVÄNDARKONFERENSER

Boka in 2017 års Användarkonferens 30 augusti – 1 september. Mer information kommer!
• Dokumentation från Användarkonferens 2016
Om tidigare Användarkonferenser

MIN KONSULTPROFIL

Här kan du redigera dina uppgifter och ladda upp ditt foto. Här finns en instruktion om hur du gör. Ladda ned instruktionen som en PDF.

Genom att klicka nedan kan du skapa eller redigera din profil.