Användarmötet 2014

För certifierade användare – och för dig under utbildning

Ett utmärkt tillfälle för alla Fyrarummaranvändare att träffa nya och gamla vänner, att lära av erfarenhet, att upptäcka nya användningsmöjligheter, att bygga samarbeten m m.

Tema 2014: ”Så kan Fyrarummaren också användas”

Kom med och upptäck fler produktiva användningsområden – hitta en ny favorit!

Och bjud gärna in en gäst till torsdagen

Att lära av erfarenhet ger perspektiv och skapar trovärdighet

Under onsdag eftermiddag den 3/9 kommer ett antal ”cases” att presenteras. Det brukar gå till så att 6-8 ”case” presenteras på 6-8 minuter vardera i plenum. Därefter väljer deltagarna till vilka fördjupande sessioner man vill gå beroende på intresse.

Vid 2013 års Användarforum spelades några av kortpresentationerna in på video. Lite skakigt blev det men här ser du några exempel:

Eva Rye-Danjelsen, verksamhetschef och Paul Nordström, konsult, båda certifierade, presenterar erfarenheter från tre års användning i kooperativet Viols hela verksamhet. Eventuellt kommer en uppföljning av detta i år.

I ett annat exempel berättar Kristina Aurell, HR-konsult, om hur Malmö Stad valt att använda Fyrarummaren i några av sina verksamheter, i det här fallet Sociala Resursförvaltningen.

I ytterligare ett annat spännande exempel berättar Annika Weman Widegård, om hur man i Malmö Stad använder Fyrarummaren för att öka brukarinflytandet i socialtjänsten. Och man använder inte bara Fyrarummaren utan även Robert A. Dahls demokratifundament.

Kom och lär av erfarenhet du också – eller bidra med ditt case

Inbjudan och programläs inbjudan här!

Överväger du att bjuda med en gäst läs gästinbjudan här!

Anmälan gör du enklast här.

Varmt välkommen