Antimobbingprogram

Världens hittills effektivaste antimobbingprogram
… i särklass!

Ja det var så det började – alla resultat talade för det när vi från A&L Partners talade med och intervjuade de lärare som snabbt följde i Ulla Janssens spår. Detta var några av effekterna som rapporterades:

  • Bättre inlärningsresultat – tydligt mätbart
  • Bättre kontakt mellan varje elev och dennes lärare
  • Bättre arbetsmiljö i klassrummet – och på skolgården
  • Kraftigt minskad förekomst av mobbning och kränkande behandling
  • Minskad upplevelse av utanförskap och ensamhet – tydligt avläsbart i Nöjd-elev-index-undersökningar
  • Elevgrupper blev klart mer koncentrerade på skolarbetet
  • Lärarna rapporterade en klart förbättrad arbetsmiljö – det blev roligare att vara pedagog helt enkelt
  • Det tog cirka tre veckor att starta – och det bara fungerade!

I en skola utanför Helsingfors beskrev lärarna att det efter några månader var som en ny skola. På frågan ”Tog det inte en massa tid från det vanliga skolarbetet?” svarade lärarna i princip med en mun:  ”Det tar ingen tid – det ger tid till skolarbetet!”