Regional Användarkonferens för interna konsulter

Kom och utforska hur du som intern resursperson eller ledare/internkonsult kan skapa stabila och långsiktiga lösningar i din verksamhet!

Boll Intern

Innehåll bl a

 • Så blir Fyrarummaren mer attraktiv och kan användas på ett mer konsekvent sätt – i fler delar av verksamheten.
 • Så kan Fyrarummaren också användas! Till vardags eller i kraftfulla stora förändringsprojekt.
 • Så startar man, så förankrar man, så implementerar man – och så får man arbetet att leva vidare ”på egna meriter”, det vill säga ge varaktiga resultat.
 • Stifta bekantskap med fler praktiska verktyg som kan bidra till att göra Fyrarummaranvändningen mer långsiktig och hållbar i verksamheten.
 • Så gör vi!  Så gör andra!

Det här får du med dig: Bland annat nya idéer om arbetsupplägg samt nya och kraftfulla sätt att skapa support till chefer, förändringsledare och andra internkonsulter.

(Möte i Stockholm 21 januari)

  Jag anmäler mig Användarkonferens för interna konsulter

  Ditt namn

  Din epost

  Den 23 februari i Alvesta

  Meddelande - kommentar

   Ingen konferensavgift. Var och en står för sin andel av de faktiska
 omkostnaderna, det vill säga lunch, fika och lokal (475 kr + moms per person).