Analysinstrument

Analysinstrumenten kan användas i samband med all förändring, innovation och utveckling

Fyrarummarens analysinstrument fungerar i alla typer av företag och organisationer. På individ, grupp eller systemnivå. Instrumenten finns översatta till ett tiotal olika språk.

  • Det tar 3-4 timmar för en grupp att under professionell handledning konstruera Fyrarummaren utifrån sina egna erfarenheter… Läs mer!

  • Organisationsbarometern är ett analysinstrument som används för att undersöka hur en grupp, en organisation eller ett företag fungerar. Läs mer!

  • Personlig Dialektik är ett analysinstrument i Fyrarummarserien som används för utveckling på individ- och gruppnivå. Läs mer!

  • Fördjupningsinstrument inom ”Team”, ”Livstillfredsställelse”, ”Lagidrott”, ”Familj” eller ”Jämställdhet”. Läs mer!

  • Hur får vi alla i skolan, ledning, personal, elever och föräldrar, att tillsammans skapa en bättre skola? Läs mer!

  • Erfarenheter från användning av Fyrarummarens analysinstrumet. En erfaren användare berättar! Se video!