Personlig dialektik™ med Outsiderskalan

Detta analysinstrument ger ökad självförståelse, personlig utveckling samt större acceptans för och tillvaratagande av personliga olikheter. Utmärkt i ledarutveckling, i samband med livs- och karriärplanering samt vid till exempel team- och ledningsutveckling.

Personlig Dialektik baserar sig på förekomsten av två helt skilda livsförhållningssätt - två mycket olika sätt att se på sig själv, på andra och på samhället samt dess konsekvenser vid utveckling och förändring. I såväl önskade som oönskade lägen.

Personlig Dialektik används i arbete med individuell utveckling för att bl a öka självkännedomen samt ge bättre förståelse för egna och andras preferenser - och för de konsekvenser som dessa preferenser har för verksamheten. Det handlar till exempel om förmågan att fatta genomtänkta och realistiska beslut – under stark stress eller i vardagslag.

Används företrädesvis i mindre grupper och enskilt. Ledningsgrupper, styrelser, projekt- och arbetsgrupper liksom individer har stor nytta av Personlig Dialektik.

Utmärkt stöd vid större och mindre förändringar liksom vid kriser och konflikter.