Personlig dialektik™ med Outsiderskalan

Personlig Dialektik är ett analysinstrument i Fyrarummarserien som används för utveckling på individ- och gruppnivå.

Detta analysinstrument baserar sig på förekomsten av två skilda livsförhållningssätt, dvs mycket olika sätt att se på sig själv, på andra och på samhället samt dess konsekvenser vid samarbete, utveckling och förändring.

Personlig Dialektik används i arbete med individuell utveckling för att bl a öka självkännedomen samt ge bättre förståelse för egna och andras drivkrafter och preferenser, och för de konsekvenser som dessa har för verksamheten. Det handlar till exempel om förmågan att fatta genomtänkta och realistiska beslut, både under stress och i vardagslag. Och förmågan att förstå, uppskatta och ta tillvara varandras olikheter i samarbete och utveckling.

Användningsområden

Personlig Dialektik används företrädesvis i mindre grupper och enskilt, t ex vid individstöd, coaching, individuell handledning eller motsvarande.
Ledningsgrupper, styrelser, projekt- och arbetsgrupper liksom individer har stor nytta av Personlig Dialektik.
Utmärkt stöd vid större och mindre förändringar, i ledarutveckling liksom vid kriser och konflikter.

Innehåll

Till Personlig dialektik medföljer ett teorihäfte, ett frågehäfte samt svarsblankett.