LTI – Livstillfredsställelseindex™

Vad är LTI?

LTI – Livstillfredsställelseindex – är ett analysinstrument  som från början togs fram som ett komplement till det psykologiska testet Outsiderskalan i Personlig dialektik. Det togs även fram med avsikten att bidra i bearbetning och rehabilitering i samband med utbrändhets-, utmattnings-, depressions- och andra syndrom.

LTI kan med fördel användas tillsammans med Personlig dialektik, för att tillföra ytterligare dimensioner och djup i arbetet med självkännedom och personlig utveckling. Det kan även användas tillsammans med Introduktion till Fyrarummaren.

Livstillfredsställelseindex ger en indikation på hur en person upplever sitt liv; i hur hög grad han eller hon känner sig tillfreds med hur det ser ut idag och vad som saknas eller behöver utvecklas. LTIs analysinstrument innehåller frågor som handlar om hur den totala livssituationen ser ut. Ett siffervärde räknas fram som ett underlag inför arbete med fortsatt personlig utveckling.

Användningsområden

Det finns ett flertal möjliga användningsområden för LTI, exempelvis:.

  • För att fördjupa och utvidga ett arbete med Personlig dialektik och Outsiderskalan.
  • I arbete med människor som på olika sätt upplever svårigheter typ stress, utbrändhet, konflikter, arbetsmiljörelaterade problem, slitningar mellan jobb och familj etcetera .
  • I arbete med Livs- och karriärplanering.
  • I samband med arbete med arbetsgrupper, teambuilding, ledarutveckling.
  • Chef- och medarbetarsamtal.
  • I uppdrag som handlar om samtalsstöd, personlig utveckling, coaching, och självkännedom.
  • I samband med kartläggning av psykosocial arbetsmiljö mm.

Särskild certifiering krävs

LTI bygger på delvis annan teoribildning än Fyrarummaren. Därför kravs särskild certifiering.

Du som vill använda LTI med andra ska därför först vara aktivt certifierad på basinstrumenten. Därefter kan du delta i ett kortare certifieringsprogram på LTI.