Jämställdhetsbarometern™

Jämställdhetsbarometern är ett hjälpmedel för att utveckla jämställdhetsarbetet.

Vad mäter Jämställdhetsbarometern?

Den mäter hur befintligt jämställdhetsarbete uppfattas och hur organisationen förhåller sig till jämställdhet som mål. Den visar upp vad som fungerar bra och var det grusar i maskineriet. Den ger också anvisningar om hur arbetet kan utvecklas.

Jämställdhetsbarometern passar utmärkt inför starten av ett utvecklingsarbete. Den är också ett ypperligt analysinstrument för uppföljning och utvärdering av redan pågående arbete. Då ger den även tydliga anvisningar om lämpligt fokus på nästa steg i processen.

Vad mäter den då inte?

Den mäter inte graden av Jämställdhet.

Sambanden mellan låg mätbar jämställdhet och ”låga” värden på Jämställdhetsbarometern torde dock vara starkt.

 Genom att använda Jämställdhetsbarometern får man fram data om:

  • Klimatet i organisationen när det gäller jämställdhet.
  • Organisationens beredskap att jobba effektivt med jämställdhet.
  • Graden av motstånd mot att arbeta med jämställdhet.
  • Förmågan att bli framgångsrik i jämställdhetsarbetet.
  • Behov inför utvecklingsarbete med jämställdhet i fokus.
  • Vilka frågeställningar ett utvecklingsarbete främst bör utgå ifrån.

Historien bakom Jämställdhetsbarometern – i korthet.

Dåvarande ordföranden för Jämstöd, Ann Boman, kontaktade A&L Partners med frågan: ”Skulle man kunna använda Organisationsbarometern, eller en variant av den, för att i företag, myndigheter, kommuner, landsting med flera, utforska HUR själva jämställdhetsarbetet går, vad som fungerar och inte, samt vad de inblandade vill göra åt saken – precis som Organisationsbarometern gör i alla andra sammanhang?” 

Svaret blev starten på ett utvecklingsarbete som ledde fram till vad som idag heter Jämställdhetsbarometern, testad och klar att använda.

Ann Boman och Bengt Lindström samarbetade alltså i det här projektet och Claes Janssen bidrog med den vetenskapliga utprövningen som skedde med bortåt 500 respondenter inom olika förvaltningar i Kalmar kommun.

Jämställdhetsbarometern är mycket träffsäker. Pröva den!