Introduktion till Fyrarummaren® med Sjufrågeformuläret™

Grunden

Mycket praktiskt användbart verktyg med ett pedagogiskt tillvägagångssätt för att förmedla – överlämna –  Förändringens fyra rum, dess teori och modeller.

Används i arbete med små eller mycket stora grupper.

Används med flera hundra personer samtidigt.

"En hel arbetsdag helt utan föreläsningar och med ett utbyte som saknar motstycke i mitt arbetsliv! Mycket imponerad och hjälpt!".


Världens hittills mest praktiskt användbara psykologiska teori?

Introduktion till Fyrarummaren är tillgänglig för alla.

Den är mångsidigare än något annat.

Ger ett gemensamt språk för sådant som annars kan vara både svårt och utmanande att kommunicera.

Ökar förståelsen för olikheter av de mest skilda slag.


 

 

 

 

 

Exempel på områden där Introduktion till Fyrarummaren kan eller bör användas:

Introduktion till Fyrarummaren kan och bör användas i otroligt många olika sammanhang. Här kan vi bara nämna några få. Kontakta oss eller en certifierad användare om du vill få fler exempel eller diskutera ditt och/eller din organisations läge.

  • Inför förändring och utveckling
  • Inför till exempel en sammanslagning
  • Vid individstöd, coaching, individuell handledning eller motsvarande
  • Inför projektstarter
  • I samband med uppföljning av projekt
  • I samband med chefsbyten – kortar "badkarskurvan" dramatiskt
  • och i många fler sammanhang...

Introduktion till Fyrarummaren är utmärkt att använda inför all slags samarbete, när människor har en uppgift tillsammans under en tid.

Den tar 3-4 timmar för en grupp, vilken som helst, att under professionell handledning konstruera Fyrarummaren utifrån sina egna erfarenheter.  Därefter bär man den med sig under mycket lång tid.

Den kan också tjäna som arbetsmaterial för flera dagars arbetsmöte om förändring och utveckling i en specifik situation.

Till samtliga Fyrarummarinstrument medföljer ett arbetsmaterial och ett teorihäfte. Man kan arbeta såväl individuellt som i grupp med de olika materialen. Arbetssättet inbjuder till starkt engagemang och avsevärd delaktighet.