Introduktion till Fyrarummaren®

Introduktion till Fyrarummaren kan användas i många olika sammanhang. Det tar 3-4 timmar för en grupp, vilken som helst, att under professionell handledning konstruera Fyrarummaren utifrån sina egna erfarenheter. Därefter bär man den med sig och förstår den.

Användningsområden

Introduktionen kan också tjäna som arbetsmaterial för flera dagars arbetsmöte om förändring och utveckling i en specifik situation. Andra exempel när Introduktionen passar bra kan vara:

  • Inför förändring och utveckling
  • Vid individstöd, coaching, individuell handledning eller motsvarande
  • Inför till exempel en sammanslagning
  • Inför projektstarter
  • I samband med uppföljning av projekt
  • I samband med chefsbyten eller andra förändringar i en grupp
  • I ledarutveckling

Arbetssättet inbjuder till starkt engagemang och avsevärd delaktighet.
Genom att använda Introduktionen skapar man ett gemensamt språk som går att tillämpa direkt.

Vill man gå vidare och fördjupa sig kan man använda Personlig Dialektik, vilken ger en djupare kunskap om individuella perspektiv och förhållningssätt. Vill man arbeta vidare med att utveckla en grupp eller ett företag väljer man Organisationsbarometern som nästa steg.

Innehåll till Introduktionen

• Teorihäfte samt frågeformulär med 7 frågor.

Kompletterande material för fördjupning och uppföljning efter behov.