Familjebarometern

Familjebarometern hjälper en familj att fundera över hur man egentligen har det tillsammans.
• Hur har vi det i familjen?
• Vad kan bli bättre?
• Idéer till förändring och utveckling?

Familjebarometern består av 40 frågor som hjälper familjemedlemmarna att förstå hur man fungerar tillsammans idag och hur man skulle önska att det fungerade.

Handlingsplaner som gäller alla formuleras tillsammans och kan följas upp regelbundet.Familjebarometern kan användas som en separat insats för en enskild familj, men även som fördjupning efter att Fyrarummaren har genomförts i en skolklass.

 

dd