Analysinstrumenten

En erfaren användare berättar om sina val av analysinstrumet

 Ola Trouvé, One Culture AB, beskriver i den här korta videon några olikheter hos de tre grundläggande analysinstrumenten – varför välja vilket instrument? 

Analysinstrument, modeller, verktyg och steg-för-steg-guider

Analysinstrumenten är diagnostiska och undersökande.

Instrument och arbetsmetoder stödjer den praktiska tillämpningen, alltså hur teorin kan tillämpas i praktiken, i vardagen.

Konceptet Fyrarummaren® kan tillämpas på individ-, grupp- och organisationsnivå och i alla sociala system – i alla kulturer. Teorin överbryggar geografiska, etniska, kulturella, religiösa, sexuella,  utbildningsmässiga eller andra barriärer.

Analysinstrumenten används exempelvis inför och i samband med utvecklings- och förändringsarbeten, vid grupputveckling, vid kris- och konflikthantering, vid ledarutveckling eller för att göra en klimatundersökning. Eller för att bearbeta och hantera resultaten av en ”Nöjd medarbetar-undersökning”.

Ett utmärkt alternativ eller komplement till anonyma enkäter…
Organisationsbarometern och övriga barometrar fungerar utmärkt som ett kraftfullt alternativ till olika typer av enkäter. De ger direkt resultat i verksamheten!

De kan också användas för att öka kvaliteten på och förståelsen av den erhållna informationen.

Barometrarna ger mycket snabbare cykler från mätning till implementering, säkrare data med avsevärt högre svarsfrekvens, maximal delaktighet och ansvarstagande från ledare och medarbetare samt lägre kostnader!

För bra för att vara sant?
Pröva själv eller be om referenser!