Aktiviteter

Aktiviteter för medlemmar i Fyrarummarens Användarforum

ANVÄNDARKONFERENS 2019
Plats:    Stockholm
Tid:        9 – 10 oktober

Anmäl dig här!

EXTRA CERTIFIERINGSTILLFÄLLE

För dig som inte hunnit klart med alla analysinstrumenten.
Nästa datum är den 21 oktober. Anmäl dig här!

FYRARUMMAREN I SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Hur kan arbetsmiljö- och verksamhetsutveckling steg för steg vävas ihop systematiskt och långsiktigt med hjälp av Fyrarummaren? Genom att använda bl a  Organisationsbarometern är det möjligt att samordna ett stort antal insatser som annars ofta sker på olika håll inom verksamheten.

  • Vill du också kunna erbjuda tjänster i den här riktningen till dina existerande kunder?
  • Arbetar du med Fyrarummaren i företag eller organisationer och vill kunna erbjuda bredare och mer integrerade tjänster?
  • Vill du vara med och utveckla konceptet genom att pröva det i praktiken?

Intresserad? Kontakta Eva

DELTA PÅ INFORMATIONSMÖTE

Lyssna på hur Fyrarummaren kan presenteras för kunder! Medlemmar deltar gratis i mån av plats. Anmäl dig här!

Tillbaka