Användarkonferens 2017

Varmt välkommen till årets Användarkonferens för certifierade medlemmar och för dig som är under utbildning!

Plats: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N, i Stockholm
Tid: 30 augusti – 1 september
Ladda ner inbjudan till gäster!

flyttrand


ONSDAG 30 AUGUSTI, UR PROGRAMMET

Tid: Konferensen öppnar onsdag den 30/8 kl 13.00. Registrering från kl 12.00.
Program Dag 1: Nedan ser du huvudattraktionerna:


Säljets fyra rum – i ny och attraktiv tappning

Mattias Westerman och Giuliano Tarditi.

är två certifierade användare som enskilt och tillsammans utforskat varje rum i Fyrarummaren och utvecklat säljprocessen med hjälp av sina erfarenheter. Fler än 200 säljare har medverkat – i Sverige och i Italien. Mattias och Giuliano presenterar här ett nyutvecklat stödmaterial som output. Alla som är intresserade av säljarbetets innersta väsen OCH dess yttre former kommer att låta sig inspireras!


I samhällets tjänst – Fyrarummaren!

Lynda Jones 2017

Lynda Jones har i samarbete med sin kollega i företaget the noagroup Bob Campbell uppdraget att leverera Fyrarummaren till ett utvecklingsprojekt avsett att utveckla en av Australiens delstater, Tasmanien. Deltagare i programmen är ledare från de flesta samhällssektorer. Tasmanien har ungefär en halv miljon invånare och avsikten är att hela det sociala systemet ska påverkas positivt av programmet.

Lynda och Bob kommer att berätta om projektet, hur det går och om några av utmaningarna. Och förstås om hur Fyrarummaren verkar i det här sammanhanget.


 

”Kontraktet är allt!”

Paul Nordström om kontraktsarbetets avgörande betydelse i konsultationen – med spännande exempel. Både från samarbeten som varit ”lyckade” och gett ”önskvärda resultat” och sådana som inte gjort det.

Vad kan man i den konsultativa positionen och som Fyrarummaranvändare lära av dessa erfarenheter när allt ska gå så fort och så få ens förefaller intresserade av lärandet? Vad kan man lära efteråt – och kan man lära något i stunden?

Klockan 18.30 serveras en läcker måltid under angenäma former. Vi minglar, pratar, bekantar oss med nya kollegor och/eller återknyter banden med gamla vänner. Någon form av kortare underhållning eller tillskott kommer att ske i samband med måltiden.

 

 

flyttrand


TORSDAG 31 AUGUSTI, UR PROGRAMMET

Tid: Konferensen öppnar kl 09.00. Gäster välkomna från 10.00.
Program Dag 2: Nedan ser du huvudattraktionerna:

 


Utforska fler av Fyrarummarens möjligheter – och ev begränsningar – tillsammans med andra användare och deras gäster.

På torsdagen är den första timmen för oss medlemmar. Kl 10 välkomnar vi gäster!

Under dagen arbetar vi ”i stationer” – särskilt arrangerade mötesplatser på olika teman för presentationer, samtal, breddning och fördjupning.

Avsikten är enkel och tydlig: att inspirera till idéer, reflexion, lärande och utveckling.

 

Mötesplatser – eller ”stationer” som är under planering för närvarande:

 • Helhetsgrepp på verksamhet OCH arbetsmiljö vid Mo Gård Folkhögskolor. Ta del av rektor Carina Bomans erfarenheter av att implementera Fyrarummaren i hela verksamheten på fyra orter under 10 månader. Mo Gård undervisar på teckenspråk.
 • Ökad livstillfredsställelse hos personer i utanförskap, boenden för ensamkommande och andra utsatta. Annika Weman Widegård berättar tillsammans med Basel Asaad om erfarenheter hittills av ett omfattande initiativ i frågan riktat till kommuner och andra intressenter i södra Sverige. Kanske kan detta nå fler delar av landet och världen.
 • Fyrarummarens betydelse vid innovation. Birgitte Stjärne beskriver i sin bok Intraprenören: Nyckeln till iInnovation, bland annat sina tankar om JA-/NEJ-konfliktens betydelse i innovationsprocesser.
 • Handledningsgrupp för fler och starkare kontrakt. Conny Coldevin bjuder genom sin station in till en grupp för ömsesidig handledning. För dig som vill finna fler och kanske mer intressanta uppdrag och implementeringar med Fyrarummaren.
 • Feedback | Hur kan vi med hjälp av Fyrarummarens instrument arbeta med feedback, individuellt och i grupp. Exempel på goda och mindre lyckade försök.
 • Ja-/Nej-konflikten | De olika livsförhållningssätten. Personlighetsvariabeln Censurvän – Outsider som Claes Janssen upptäckte. Ja-/Nej-syntesen – kärt barn har många namn. Fördjupning av hur vi beskriver den och varför.
 • Fyrarummaren i IT miljö Kanske ett av samtidens mest samhällspåverkande teknikområden. Så kan Fyrarummaren göra skillnad.
 • Skolan | Det är ingen överdrift att säga att det är här som grunden för framtiden läggs. Och Fyrarummaren förändrar skolan – ett klassrum i taget. kan Vad händer med Fyrarummaren i klassrummet och i skolan? Rapport från Skolprojektet och den senaste implementeringen.
 • Integrationen Integrationens betydelse kan knappast överskattas. Så förstår vi den och så arbetar vi med den – själva och med dem vi överlämnar Fyrarummaren till. Fördjupning och erfarenhetsutbyte.
 • Att sticka ut på sociala medier I Fyrarummarteamet på Drottninggatan arbetar vi nu intensivt med att stärka Fyrarummarens profil och varumärke på framför allt LinkedIn och Facebook. Under sommaren och inför Användarkonferensen kommer skillnaden att märkas allt tydligare. Frågan på den här mötesplatsen är hur vi 300+ aktiva användare, i Sverige och internationellt, kan hjälpas åt att ”sticka ut”, att märkas – på ett nytt sätt som gör att var och en kan dra mer nytta av det.
 • Fler kommer…

Och igen – hör gärna av dig med idéer till områden att fördjupa sig i! Du behöver inte vara färdigtänkt…

Dagen börjar 09.00 och pågår till 18.00. Gäster anländer 10.00. Gemensam middag 18.30.

 

 

flyttrand


FREDAG 1 SEPTEMBER, UR PROGRAMMET

Tid: Konferensen öppnar kl 09.00.
Program Dag 3: Nedan ser du huvudattraktionerna:

 


 

Dag 3: Fredag 1/9, kl 9-13.

Arbetsmiljö – Tre helt olika öppningar – som alla ger oss användare lite extra draghjälp, om vi vill.

1) Medarbetarenkäter vs Organisationsbarometern

Forskaren: ”Man lyssnar på medarbetarna – men det är ingen som hör!”

Peter Svensson, docent och lektor på Företagsekonomiska Institutionen vid Lunds Universitet. Peter har genomfört uppmärksammad forskning om medarbetarenkäter. I fallstudien deltog sju organisationer; en stadsdelsförvaltning, ett sjukhus, en utvecklare av mobilteknologi, en kemifabrik, en matproducent, en region och en matvarukedja. Sammanlagt gjordes 69 intervjuer med chefer och medarbetare om hur de genomför och analyserar enkäterna.

Mycket pengar läggs på enkäterna, som har stor symbolisk betydelse. Enligt studien har företagen tre olika syften för sina medarbetarenkäter. Dels anser man att det krävs enligt arbetsmiljölagen, dels skulle en enkät bidra till arbetsplatsdemokrati genom att göra varje röst hörd och slutligen ge alla möjlighet att bidra till organisationsförändringar och verksamhetsförbättringar.

Här kan du läsa en artikel om Peters forskning i Unionens nättidning Kollega

Vi tar del av hans uppmärksammade data och diskuterar slutsatserna.

Därefter undersöker vi Organisationsbarometern som alternativ resp komplement till anonyma enkäter – för att bli bättre rustade att hjälpa våra klienter och kunder att kunna bli mer välinformerade och göra klokare val.

2) Afs, SAM och OSA. Här ges en rapport från gruppen som arbetar med konceptet ”Fyrarummaren i arbetsmiljöarbete”. Vi reder ut begreppen en smula och du får ett helt koncept med dig.

Under året olika konstellationer användare arbetat på temat, bland andra Marie Lindgren, Bengt Lindström, Alexandra Moore, Paul Nordström, Eva Persson, Camilla Wiberg och Eva Widegren. Arbetsupplägget som så småningom mer kommit att likna ett koncept, har kommit att kallas för ”Fyrarummaren i arbetsmiljöarbete”. Under fredagen får vi veta mer!

Det kan vara bra att redan nu känna till att Fyrarummaren AB är en av AFA godkänd utbildningsanordnare i systematiskt arbetsmiljöarbete. Organisationsbarometern med hela sin arbetsprocess utgör ett träffsäkert stöd för att uppfylla anspråken i Afsen.

3) Torsby har för tredje året i rad lägst sjuktal bland sin personal av landets 290 kommuner – det är bara att lyfta på hatten och gratulera till ett så framgångsrikt långsiktigt arbete.

Kortversionen är att man på knappt 10 år gått från att ha bland de allra högsta sjuktalen i Sverige (ca 10%) till att nu tre år i rad uppvisa de allra lägsta (ca 4%). Enligt vissa beräkningar innebär det en kostnadsreduktion på ca 27 miljoner per år. Det är mycket skattepengar för en liten kommun i nordvästra Värmland. För att inte tala om det lidande som både personal och brukare slipper ha jämfört med hur det var.

Och bäst av allt (för oss i Användarforum): Vi kan känna oss så stolta och glada över att både Torsby kommun och deras företagshälsa Hälsolänken menar att Förändringens fyra rum har en central roll i den utvecklingen.

Med dessa tre titthål och kanske några fler;
Så kan vi dra nytta av vad som händer på Arbetsmiljöområdet och de resultat Fyrarummaren faktiskt uppvisat!

Vi möter troligen även ett kundföretag med en för det här ämnet relevant Fyrarummarupplevelse bakom sig.

Arbetet startar kl 09.00 och pågår till 13.00 då hela konferensen avslutas.


 

PRISER

Hela konferensen inkl lunch och middagar 2 050 kr ex moms (paketpris om du är med hela tiden inkl middagar).

Enstaka dagar

Onsdag: 900 kr inkl middag ex moms (utan middag 650 kr).
Torsdag: 1 250 kr inkl lunch och middag ex moms (utan middag 950 kr).
Gäster betalar 950 kr inkl lunch och middag ex moms (utan middag 700 kr).
Fredag: 500 kr inkl ”matig lunchmacka” ex moms.

ANMÄLAN

  Ditt namn

  Din epost

  Jag anmäler mig till hela konferensen (eller följande dagar)

  Jag äter följande middagar

  Jag planerar att bjuda med mig en eller flera gäster på torsdagen

  Annat meddelande