Användarkonferens 2017

Årets användarkonferens är nu genomförd. Under tre dagar har vi arbetat med erfarenhetsutbyte, vidareutveckling och nyheter. Många spännande Fyrarummaruppdrag har presenterats och nya projekt sjösatts. Gäster och användare från Sverige, Australien, Italien och Kroatien deltog på årets konferens.

Konferensstart med Clean Language

Ledarskapsprogram baserat på Fyrarummaren för ledare i hela Tasmanien, Australien

Vikten av ett gott kontraktsarbete

Fyrarummaren i säljprojessen, nytt projekt

Alla hjälps åt att översätta då konferensspråket är både svenska och engelska

Vi arbetar med stationer som presenterar spännande användningsområden

Fyrarummaren istället för anonyma medarbetarundersökningar? Vi tar del av forskning från Lunds universitet

Erfarenhetsutbyte