Det här är Förändringens fyra rum

Deltagare arbetar med Fyrarummaren

Förändringens fyra rum® är en psykologisk teori som fått väldigt stor praktisk användning världen över. Teorin har sin grund i forskning om viljan att förändra och önskan att hålla emot förändring, en forskning som genomfördes av den svenske psykologen Claes Janssen på 1960- och 1970-talen. Idag används Fyrarummaren, som den kallas i dagligt tal, för att hantera förändring på arbetsplatser, i skolor, i stora organisationer såväl som i familjer. Läs mer om vad Förändringens fyra rum är.

Är du nyfiken på att börja använda Fyrarummaren i din organisation? Bli certifierad användare!


Falska påståenden om förändringar i rätten att använda Fyrarummaren

Falska påståenden sprids nu om förändringar i rättigheterna att använda Fyrarummaren. Dessa påståenden – och rykten – är just falska. Är du berörd och vill veta mer – här finns det officiella bemötandet från A&L Partners AB och Fyrarummaren AB:

Vi beklagar djupt det inträffade. Du som vill få en introduktion till Fyrarummaren på 3,5 minuter – ta gärna del av Angela Scaffidis beskrivning:

Angela Scaffidi om Förändringens fyra rum

Angela Scaffidi har mer än 20 års erfarenhet som organisationskonsult i Australien – inom Senate SHJ och McKinsey. Hon berättar om hur hon upplever att Fyrarummaren fungerar för sig och för sina kunder. ”Så övertygande och praktisk!”


Certifiera dig – coronasäkert!

Med anledning av pågående pandemi och FHMs restriktioner är vi efter sommaren igång med certifieringsprogrammen igen. De startar oftare och består av färre deltagare.

Du som vill kunna använda Förändringens fyra rum professionellt och kommersiellt behöver certifiera dig. Läs mer här.


Företags- / organisationslicens

En organisation som vill få Fyrarummaren i drift på bredden och djupet kan välja alternativet företagslicens för att få tillgång till hela konceptet, inklusive certifiering och utveckling av interna handledare.