Det här är Förändringens fyra rum

Deltagare arbetar med Fyrarummaren

Förändringens fyra rum® är en psykologisk teori som fått väldigt stor praktisk användning världen över. Teorin har sin grund i forskning om viljan att förändra och önskan att hålla emot förändring, en forskning som genomfördes av den svenske psykologen Claes Janssen på 1960- och 1970-talen. Idag används Fyrarummaren, som den kallas i dagligt tal, för att hantera förändring på arbetsplatser, i skolor, i stora organisationer såväl som i familjer. Läs mer om vad Förändringens fyra rum är.

Är du nyfiken på att börja använda Fyrarummaren i din organisation? Bli certifierad användare!


Intrång i Fyrarummarens varumärken och rättigheter får rättsligt efterspel

I takt med att Förändringens fyra rum nått mer och mer uppmärksamhet runt om i världen har det uppstått plagiat, förfalskningar och misstolkningar av modellen. Det har vi lärt oss att hantera, och det drabbar alla modeller som uppenbarligen fungerar. Tyvärr har vi sedan i fjol också utsatts för ett intensivt och aggressivt försök att dels ta över rättigheterna till Förändringens fyra rum och dels att ta över våra certifierade användare och andra kunder. Detta kommer nu att få rättsliga konsekvenser. Vi kommer att berätta mer i detalj om detta inom en snar framtid.

Tills dess vill vi rikta en stark varning mot att anlita eller göra affärer med de som står bakom Janssen’s Model. Det handlar inte enbart om de rent juridiska frågorna – att de som står bakom Janssen’s Model faktiskt inte har rätt att vare sig använda Fyrarummaren eller certifiera användare – utan framförallt om den kvalitet du får. Eller snarast – bristen på kvalitet. De som står bakom detta försök att ta över Förändringens fyra rum är inte ens själva aktivt certifierade och saknar framförallt den erfarenhet som krävs för att certifiera andra i denna komplexa teoribildning.

Här kan du läsa mer om rätten att använda Förändringens fyra rum och dess varumärken.

Vill du veta mer om varför det innebär en stor risk att använda Janssen’s Model? Läs mer om look-alikes och plagiat på Förändringens fyra rum.


Falska påståenden om förändringar i rätten att använda Fyrarummaren

Falska påståenden sprids nu om förändringar i rättigheterna att använda Fyrarummaren. Dessa påståenden – och rykten – är just falska. Är du berörd och vill veta mer – här finns det officiella bemötandet från A&L Partners AB och Fyrarummaren AB:

Vi beklagar djupt det inträffade. Du som vill få en introduktion till Fyrarummaren på 3,5 minuter – ta gärna del av Angela Scaffidis beskrivning:

Angela Scaffidi om Förändringens fyra rum

Angela Scaffidi har mer än 20 års erfarenhet som organisationskonsult i Australien – inom Senate SHJ och McKinsey. Hon berättar om hur hon upplever att Fyrarummaren fungerar för sig och för sina kunder. ”Så övertygande och praktisk!”


Certifiera dig – coronasäkert!

Med anledning av pågående pandemi och FHMs restriktioner är vi efter sommaren igång med certifieringsprogrammen igen. De startar oftare och består av färre deltagare.

Du som vill kunna använda Förändringens fyra rum professionellt och kommersiellt behöver certifiera dig. Läs mer här.


Företags- / organisationslicens

En organisation som vill få Fyrarummaren i drift på bredden och djupet kan välja alternativet företagslicens för att få tillgång till hela konceptet, inklusive certifiering och utveckling av interna handledare.