Förändringens fyra rum

Använd Fyrarummaren dagligen och i utveckling och förändring!

Metoder och modeller - ett helt koncept – som fungerar för innovation, utveckling och förbättring med allas aktiva medverkan. Ett utomordentligt kommunikationshjälpmedel.

Arbete med analysinstrumentet Organisationsbarometern

Grattis Torsby kommun, friskast tre år i rad!

I april släpptes nyheten att Torsby kommun för tredje året i rad har friskast personal av Sveriges 290 kommuner. Smått otroliga 4,4% för 2016. Här kan du läsa nyheten på Torsby kommuns webbplats där HR-strateg Tina Bengtsson berättar.

Tillsammans med certifierade användaren Inger Bergkvist från Hälsolänken AB medverkade Tina på Användarkonferensen 2016 då Torsby för andra året i rad uppvisat lägst sjuktal i landet.

Tina och Inger berättade om det långsiktiga arbete med vilket man gått från högsta till lägsta sjuktalen i landet på några år – och där Fyrarummaren spelat en central roll. Läs mer och ta del av artiklar som beskriver vad Torsby kommun gjort för att lyckas.

Låt dig överraskas av kombinationen av åtgärder, ställningstaganden och värdegrund.

HR-Strateg Tina Bengtsson, Torsby Kommun

Användarkonferens för kvalitetsutveckling

Användarkonferens för certifierade användare med fokus på erfarenhetsutbyte, lärande och kvalitetsutveckling. I augusti 2016 medverkade personal från Torsby kommun och Hälsolänken AB och delade med sig av fram- och motgångar samt vad som gjort hela resan möjlig.
Årets Konferens:  30 augusti - 1 september 2017 i Stockholm.

 

Angela Scaffidis erfarenheter

Angela Scaffidi har mer än 20 års erfarenhet som organisationskonsult i Australien – inom Senate SHJ och McKinsey. Hon berättar om hur hon upplever att Fyrarummaren fungerar för sig och för sina kunder. "Så övertygande och praktisk!"

Prova på!

Välkommen att delta i workshop eller informationsmöte om Förändringens fyra rum. Prova på

Certifiera dig!

Du som vill kunna använda Förändringens fyra rum professionellt och kommersiellt behöver certifiera dig. Här finner du den information du behöver för att kunna anmäla dig. Tid, plats, innehåll med mera Läs mer här

Företagslicens

En organisation som vill få Fyrarummaren i drift på bredden kan välja alternativet företagslicens för att få tillgång till hela konceptet internt, inklusive certifiering och utveckling av "trainers-of-the-trainers".