Det här är Förändringens fyra rum

Deltagare arbetar med Fyrarummaren

Vill du själv uppleva Fyrarummaren?
> Vill du delta I ett kostnadsfritt informationsmöte om Fyrarummaren
> Vill du delta i en workshop med Fyrarummaren? Kläm och känn på den!
> Är du redan redo att certifiera dig som användare?

Info-möten online • på svenska • vår och sommar 2024

15 maj kl 11-12 ✅ 23 maj kl 11-12 ✅ 4 juni kl 11-12 ✅ 26 juni kl 11-12 ✅ 22 augusti kl 11-12 Anmäl dig här❗️

Med stor sannolikhet är Fyrarummaren®, som Förändringens fyra rum® också kallas, det i särklass mest tillgängliga och praktiskt användbara konceptet som finns för att förstå och navigera förändring OCH stabilitet. Även i de mest komplexa situationer och mångkulturella sammanhang.

Förändringens fyra rum är i grunden en psykologisk teori som fått mycket stort praktiskt genomslag världen över – den används nu på sex kontinenter. Fyrarummaren har sin grund i svensk forskning om å ena sidan viljan att förändra, utveckla och söka en mer hållbar framtid – och å andra sidan önskan om att vidmakthålla status quo och hålla emot nödvändig förändring genom att censurera verkligheten, för sig själv och för andra. Forskningen genomfördes av den svenske psykologen Claes Janssen på 1960- och 1970-talen. De helt banbrytande resultaten ledde till att Janssen 1976 tilldelades en docentur vid Stockholms universitet där han också arbetade fram till sin pensionering 2008. Fyrarummaren utvecklades genom åren till ett väl sammanhållet och ytterst praktiskt användbart koncept, vars träffsäkra analysinstrument och praktiska verktyg idag används för att navigera förändring OCH stabilitet på arbetsplatser, i skolor, i stora och små företag och organisationer liksom till exempel i familjer. Läs mer om vad Förändringens fyra rum är.

Vill du få en introduktion till Förändringens fyra rum på 3, 5 minut – ta del av Angela Scaffidis beskrivning i den här videon:

Angela Scaffidi, Senate SHJ, om Förändringens fyra rum

Angela Scaffidi har mer än 25 års erfarenhet som organisationskonsult i bland annat Australien – nu inom Senate SHJ och tidigare McKinsey. Hon berättar här om hur hon upplever att Fyrarummaren fungerar för sig och och sina kunder och klienter. ”Så övertygande och praktisk!”


Företags- / organisationslicens

En organisation som vill få Fyrarummaren i drift på bredden och djupet kan välja alternativet företagslicens för att få tillgång till helheten, inklusive certifiering och utveckling av interna handledare.


Mötesplats mitt i centrala Stockholm?

Vi sitter med andra företag och organisationer på ett våningsplan på Drottninggatan 55, mitt i centrala Stockholm. Just nu finns det några kontorsrum i olika storlekar att hyra, direkt eller med lite framförhållning. Kontoren kombineras med bra utrustade konferens- och mötesplatser samt trevliga och representativa gemensamma ytor. Läs mer om att hyra kontor i centrala Stockholm.


Desinformation om förändringar i rätten att använda Fyrarummaren

Falska påståenden sprids återigen (2023 och 2024) om förändringar i rättigheterna att använda Fyrarummaren. Dessa påståenden – och rykten – är just falska. Är du berörd och vill veta mer – här finns det officiella bemötandet från A&L Partners AB och Fyrarummaren AB:

Via den här länken finner du uppdaterad information från maj 2024