Det här är Förändringens fyra rum

Deltagare arbetar med Fyrarummaren

Förändringens fyra rum® är en psykologisk teori som fått mycket stort praktiskt genomslag världen över. Fyrarummaren, som teorin också kallas för, har sin grund i svensk forskning om å ena sidan viljan att förändra och utveckla – och å andra sidan en stark önskan att hålla emot förändring, att censurera. Forskningen genomfördes av den svenske psykologen Claes Janssen på 1960- och 1970-talen. Idag används teorin och dess praktiska verktyg för att hantera förändring på arbetsplatser, i skolor, i stora och små organisationer liksom till exempel i familjer . Läs mer om vad Förändringens fyra rum är.

Är du nyfiken på att börja använda Fyrarummaren i din organisation? Bli certifierad användare!


Intrång i Fyrarummarens varumärken och rättigheter får rättsligt efterspel

I takt med att Förändringens fyra rum nått mer och mer uppmärksamhet runt om i världen har det uppstått plagiat, förfalskningar och misstolkningar av modellen. Det har vi lärt oss att hantera, och det drabbar alla modeller som uppenbarligen fungerar. Tyvärr har vi sedan i fjol också utsatts för ett intensivt och aggressivt försök att dels ta över rättigheterna till Förändringens fyra rum och dels att ta över våra certifierade användare och andra kunder. Detta kommer nu att få rättsliga konsekvenser. Vi kommer att berätta mer i detalj om detta inom en snar framtid.

Tills dess vill vi rikta en stark varning mot att anlita eller göra affärer med de som står bakom Janssen’s Model. Det handlar inte enbart om de rent juridiska frågorna – att de som står bakom Janssen’s Model faktiskt inte har rätt att vare sig använda Fyrarummaren eller certifiera användare – utan framförallt om den kvalitet du får. Eller snarast – bristen på kvalitet. De som står bakom detta försök att ta över Förändringens fyra rum är inte ens själva aktivt certifierade och saknar framförallt den erfarenhet som krävs för att certifiera andra i denna komplexa teoribildning.

Här kan du läsa mer om rätten att använda Förändringens fyra rum och dess varumärken.

Vill du veta mer om varför det innebär en stor risk att använda Janssen’s Model? Läs mer om look-alikes och plagiat på Förändringens fyra rum.


Falska påståenden om förändringar i rätten att använda Fyrarummaren

Falska påståenden sprids nu om förändringar i rättigheterna att använda Fyrarummaren. Dessa påståenden – och rykten – är just falska. Är du berörd och vill veta mer – här finns det officiella bemötandet från A&L Partners AB och Fyrarummaren AB:

Vi beklagar djupt det inträffade. Du som vill få en introduktion till Fyrarummaren på 3,5 minuter – ta gärna del av Angela Scaffidis beskrivning:

Angela Scaffidi om Förändringens fyra rum

Angela Scaffidi har mer än 20 års erfarenhet som organisationskonsult i Australien – inom Senate SHJ och McKinsey. Hon berättar om hur hon upplever att Fyrarummaren fungerar för sig och för sina kunder. ”Så övertygande och praktisk!”


Certifiera dig – fortsatt coronasäkert 2022!

Med anledning av hävda restriktioner i Sverige ökar vi nu gradvis gruppstorlekarna. Åter sex programstarter per år i Sverige, varav två på engelska.

Du som vill kunna använda Förändringens fyra rum professionellt och kommersiellt behöver certifiera dig. Läs mer här. Bland annat om hur vi fortsätter att ha koll på risken för fortsatt smittspridning.


Företags- / organisationslicens

En organisation som vill få Fyrarummaren i drift på bredden och djupet kan välja alternativet företagslicens för att få tillgång till hela konceptet, inklusive certifiering och utveckling av interna handledare.


Hyr kontor mitt i centrala Stockholm

Vi sitter med andra företag och organisationer på ett våningsplan på Drottninggatan 55 mitt i centrala Stockholm. Just nu finns det rum i olika storlekar att hyra, direkt eller med lite framförhållning. Kontoren kombineras väl med bra utrustade konferensrum och trevliga gemensamma ytor. Läs mer om att hyra kontor i centrala Stockholm.