Det här är Förändringens fyra rum

Deltagare arbetar med Fyrarummaren

Med stor sannolikhet är Fyrarummaren®, som Förändringens fyra rum® också kallas, det i särklass mest tillgängliga och praktiskt användbara konceptet som finns för att förstå och navigera förändring OCH stabilitet. Även i de mest komplexa situationer situationer och i mångkulturella organisationer.

Vill du själv uppleva Fyrarummaren?
> Vill du delta I ett kostnadsfritt informationsmöte om Fyrarummaren
> Vill du delta i en workshop med Fyrarummaren? Kläm och känn på den!
> Är du redan redo att certifiera dig som användare?

Förändringens fyra rum är i grunden en psykologisk teori som fått mycket stort praktiskt genomslag världen över – den används nu på sex kontinenter. Fyrarummaren har sin grund i svensk forskning om å ena sidan viljan att förändra, utveckla och söka en mer hållbar framtid – och å andra sidan önskan om att vidmakthålla status quo och hålla emot nödvändig förändring genom att censurera verkligheten. Forskningen genomfördes av den svenske psykologen Claes Janssen på 1960- och 1970-talen. De helt banbrytande resultaten ledde till att Janssen 1976 tilldelades en docentur vid Stockholms universitet där hän arbetade vid pensioneringen i början av 2000-talet. Fyrarummaren utvecklades genom åren till ett väl sammanhållet och ytterst praktiskt användbart koncept, vars träffsäkra analysinstrument och praktiska verktyg idag används för att navigera förändring OCH stabilitet på arbetsplatser, i skolor, i stora och små företag och organisationer liksom till exempel i familjer. Läs mer om vad Förändringens fyra rum är.

Vill du få en introduktion till Förändringens fyra rum på 3, 5 minut – ta del av Angela Scaffidis beskrivning i den här videon:

Angela Scaffidi, Senate SHJ, om Förändringens fyra rum

Angela Scaffidi har mer än 25 års erfarenhet som organisationskonsult i bland annat Australien – nu inom Senate SHJ och tidigare McKinsey. Hon berättar här om hur hon upplever att Fyrarummaren fungerar för sig och och sina kunder och klienter. ”Så övertygande och praktisk!”


Företags- / organisationslicens

En organisation som vill få Fyrarummaren i drift på bredden och djupet kan välja alternativet företagslicens för att få tillgång till helheten, inklusive certifiering och utveckling av interna handledare.


Mötesplats mitt i centrala Stockholm?

Vi sitter med andra företag och organisationer på ett våningsplan på Drottninggatan 55, mitt i centrala Stockholm. Just nu finns det några kontorsrum i olika storlekar att hyra, direkt eller med lite framförhållning. Kontoren kombineras med bra utrustade konferens- och mötesplatser samt trevliga och representativa gemensamma ytor. Läs mer om att hyra kontor i centrala Stockholm.


Falska påståenden om förändringar i rätten att använda Fyrarummaren

Falska påståenden sprids nu om förändringar i rättigheterna att använda Fyrarummaren. Dessa påståenden – och rykten – är just falska. Är du berörd och vill veta mer – här finns det officiella bemötandet från A&L Partners AB och Fyrarummaren AB: