Det här är Förändringens fyra rum

Deltagare arbetar med Fyrarummaren

Förändringens fyra rum® är i grunden en psykologisk teori som fått mycket stort praktiskt genomslag världen över och finns nu på alla kontinenter. Fyrarummaren, som den också kallas, har sin grund i svensk forskning om å ena sidan viljan att förändra och utveckla – och å andra sidan en önskan om att hålla emot önskvärd och nödvändig förändring genom att censurera verkligheten. Forskningen genomfördes av den svenske psykologen Claes Janssen på 1960- och 1970-talen. Resultaten gav Janssen en docentur vid Stockholms universitet. Den utvecklades genom åren till ett väl sammanhållet och ytterst praktiskt användbart koncept, vars träffsäkra analysinstrument och verktyg idag används för att navigera förändring OCH stabilitet på arbetsplatser, i skolor, i stora och små organisationer liksom till exempel i familjer . Läs mer om vad Förändringens fyra rum är.

Vill du också få en introduktion till Förändringens fyra rum på 3, 5 minut – ta del av Angela Scaffidis beskrivning:

Angela Scaffidi, Senate SHJ, om Förändringens fyra rum

Angela Scaffidi har mer än 25 års erfarenhet som organisationskonsult i Australien – inom Senate SHJ och McKinsey. Hon berättar här om hur hon upplever att Fyrarummaren fungerar för sig och för sina kunder. ”Så övertygande och praktisk!”


Certifiera dig på Förändringens fyra rum – nya datum 2022

Är du nyfiken på att börja använda Fyrarummaren i din organisation eller med dina kunder? Bli certifierad användare! Efter pandemins ovisshet, så genomför vi nu åter sex programstarter per år i Sverige, varav två på engelska.

Anmäl dig till det 118e certifieringsprogrammet som startar den 13-14 oktober 2022 i Stockholm!


Företags- / organisationslicens

En organisation som vill få Fyrarummaren i drift på bredden och djupet kan välja alternativet företagslicens för att få tillgång till hela konceptet, inklusive certifiering och utveckling av interna handledare.


Hyr kontor mitt i centrala Stockholm

Vi sitter med andra företag och organisationer på ett våningsplan på Drottninggatan 55 mitt i centrala Stockholm. Just nu finns det några rum i olika storlekar att hyra, direkt eller med lite framförhållning. Kontoren kombineras väl med bra utrustade konferens- och mötesplatser samt trevliga gemensamma ytor. Läs mer om att hyra kontor i centrala Stockholm.


Falska påståenden om förändringar i rätten att använda Fyrarummaren

Falska påståenden sprids nu om förändringar i rättigheterna att använda Fyrarummaren. Dessa påståenden – och rykten – är just falska. Är du berörd och vill veta mer – här finns det officiella bemötandet från A&L Partners AB och Fyrarummaren AB: