Det här är Förändringens fyra rum

Deltagare arbetar med Fyrarummaren

Förändringens fyra rum® är en psykologisk teori som fått mycket stort praktiskt genomslag världen över. Fyrarummaren, som teorin också kallas för, har sin grund i svensk forskning om å ena sidan viljan att förändra och utveckla – och å andra sidan en stark önskan att hålla emot förändring, att censurera. Forskningen genomfördes av den svenske psykologen Claes Janssen på 1960- och 1970-talen. Idag används teorin och dess praktiska verktyg för att hantera förändring på arbetsplatser, i skolor, i stora och små organisationer liksom till exempel i familjer . Läs mer om vad Förändringens fyra rum är.

Du som vill få en introduktion till Förändringens fyra rum – ta gärna del av Angela Scaffidis beskrivning på 3,5 minuter:

Angela Scaffidi om Förändringens fyra rum

Angela Scaffidi har mer än 20 års erfarenhet som organisationskonsult i Australien – inom Senate SHJ och McKinsey. Hon berättar om hur hon upplever att Fyrarummaren fungerar för sig och för sina kunder. ”Så övertygande och praktisk!”


Certifiera dig på Förändringens fyra rum – nya datum 2022

Är du nyfiken på att börja använda Fyrarummaren i din organisation? Bli certifierad användare! Efter pandemins ovisshet, så genomför vi nu åter sex programstarter per år i Sverige, varav två på engelska.


Företags- / organisationslicens

En organisation som vill få Fyrarummaren i drift på bredden och djupet kan välja alternativet företagslicens för att få tillgång till hela konceptet, inklusive certifiering och utveckling av interna handledare.


Hyr kontor mitt i centrala Stockholm

Vi sitter med andra företag och organisationer på ett våningsplan på Drottninggatan 55 mitt i centrala Stockholm. Just nu finns det rum i olika storlekar att hyra, direkt eller med lite framförhållning. Kontoren kombineras väl med bra utrustade konferensrum och trevliga gemensamma ytor. Läs mer om att hyra kontor i centrala Stockholm.


Falska påståenden om förändringar i rätten att använda Fyrarummaren

Falska påståenden sprids nu om förändringar i rättigheterna att använda Fyrarummaren. Dessa påståenden – och rykten – är just falska. Är du berörd och vill veta mer – här finns det officiella bemötandet från A&L Partners AB och Fyrarummaren AB: