Välkommen!

Implementering i Malmö Stad, Fyrarummaren med 3000 medarbetare och 140 chefer


På en av de årliga användarkonferenserna berättar Kristina Aurell om hur Förändringens fyra rum implementeras i en stor förvaltning mitt i omorganisationen. Hör berättelsen!

Exemplet EWAB Engineering AB


Se mer om hur EWAB Engineering använder fyrarummaren genom att följa den här länken och ta del av en del av de konkreta resultaten
 

 Exemplet Kooperativet Viol

Ta del av Eva Ryes  och Paul Nordströms berättelse om en treårig resa med Fyrarummaren i en inte helt enkel organisation. Det tar sex minuter..........
 

Exemplet Angela Scaffidi, – organisationskonsulten

Angela Scaffidi, senior organisationskonsult i Australien och certifierad användare av Förändringens fyra rum berättar här om hur hon upplever att Fyrarummaren fungerar för sig och sina kunder. "The most compelling and practical theory........."
 

Exemplet klassrummet

 Heini Bargum beskriver hur Förändringens fyra rum hjälpt henne och hennes elever i grundskolan. Hon arbetar i en skola i Vantaa, Finland och hade vid intervjutillfället mer än fyra års erfarenhet från användning av Fyrarummaren i sitt klassrum. 

Förändringsarbete baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet!

För en del av oss kan det låta som en motsägelse: Förändringens fyra rum® används i 1000-tals företag världen över. Det professionella sätt som en certifierad användare överlämnar Fyrarummaren på till den organisation som ska använda den gör att alla kan delta, alla kan ta större ansvar för det som behöver göras – och det bara fungerar.

En praktiskt användbar psykologisk teori – finns det?
- "Why wasn't I taught this at school?" frågar sig många som kommer i kontakt med teorin. "Varför fick jag inte lära mig det här i skolan?"

"Det är magiskt – och det fastnar!"


 Ola Trouvé om några av sina erfarenheter av arbete med Förändringens fyra rum i olika sammanhang, från små grupper på 7-8 personer till större sammanhang med 75 eller mer. "Det är magiskt – det blir enklare att prata om det som kanske var lite svårt att prata om."

Finns det fler exempel?

Här kommer några fler exempel på organisationer och verksamheter som använt Fyrarummaren kreativt, långsiktigt och för att förbättra resultaten.

IKEA använder Fyrarummaren sedan 1997 med praktiskt taget all personal på alla sina varuhus och verksamheter runtom i världen. "Fyrarummaren, möblerad av IKEA" heter deras företagsanpassade material. "Fyrarummaren är riktigt bra för affärerna".

Volvohandlarna använder Fyrarummaren både för att utveckla ledarskapet och för att påverka det som leder till "The bottom line"– kundupplevelsen.

I Sverige, Finland och Australien används Fyrarummaren i skolan med stor framgång. Med Förändringens fyra rum förbättras lär- och arbetsmiljön dramatiskt, ett klassrum i taget – många klassrum samtidigt. Med påtagligt förbättrade undervisningsresultat som följd. Och lärarna upplever sina jobb som mycket mer meningsfulla och, ja, roliga. Kolla här vad 107 elever tyckte! Och här kan du ta del av vad rektorer, lärare och elever anser och vilka resultat de får av att använda Förändringens fyra rum i sin skola. Och hur Fyrarummaren hjälper också elever med särskilda behov och deras klasskamrater och alla inblandade vuxna.
Även högskolor och universitet använder Fyrarummaren i ökad omfattning, både med de anställda och med studenter. En mycket  vanlig kommentar är: "Varför har vi inte fått lära oss det här tidigare?"

Prova själv! Kom till ett frukost- eller informationsmöte

Kontakta oss för referenser eller mer information!